Komory laminarne żywieniowe BioTectum Vflow PN

Z pionowym przepływem powietrza

BioTectum Vflow PN (Parenteral Nutrition)

Wolno stojąca komora laminarna z podwyższoną przestrzenią roboczą, przystosowana do przygotowywania preparatów do żywienia pozajelitowego zarówno manualnie jak i z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych tzw. pomp perystaltycznych.

Zastosowanie

Przygotowywanie mieszanin żywieniowych. Klasa czystości powietrza A wg PN–EN ISO 14644–1:2005 oraz zgodna z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania.

BioTectum Vflow PN gwarantuje aseptyczne warunki pracy  a  systemy laminarnego przepływu powietrza zapewniają zalecaną jednorodną szybkość przepływu powietrza w zakresie od 0,25 do 0,54 m/s. Wyświetlacz dotykowy jest centralnym interfejsem umożliwiającym kontakt operatora z urządzeniem.  Czytelne piktogramy oraz intuicyjna obsługa zapewniają wysoki komfort obsługi. Funkcję alarmowe w postaci graficznej oraz dźwiękowej zwiększają bezpieczeństwo pracy w wymaganych dla procesu warunkach.

Zobaczmy jak możemy Ci pomóc !

Chętnie omówimy Twoje potrzeby w zakresie komór laminarnych