Ocena przydatności komory laminarnej TecPRO 1200 do prowadzenia hodowli in vitro ludzkich i zwierzęcych linii komórkowych

Ocena przydatności komory laminarnej TecPRO 1200 do prowadzenia hodowli in vitro ludzkich i zwierzęcych linii komórkowych

Badania wykonano w Zakładzie Immunologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierownictwem prof. dr hab. Wiesława Kozaka. Przedmiotem badań była nowa konstrukcja komór laminarnych II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego nazwanych roboczo “DELTA”, które ostatecznie zostały oznaczone jako TecPRO. pierwsze strony raportów Ocena przydatności komory do prowadzenia testów immunologicznych in vitro 2  

Details
Ocena przydatności komory laminarnej do prowadzenia hodowli in vitro ludzkich i zwierzęcych linii komórkowych

Ocena przydatności komory laminarnej TecPRO 1200 do prowadzenia hodowli in vitro ludzkich i zwierzęcych linii komórkowych

Badania wykonano w Zakładzie Immunologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierownictwem prof. dr hab. Wiesława Kozaka. Przedmiotem badań była nowa konstrukcja komór laminarnych II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego nazwanych roboczo “DELTA”, które ostatecznie zostały oznaczone jako TecPRO. pierwsze strony raportów Ocena przydatności komory laminarnej do prowadzenia hodowli in vitro ludzkich i zwierzęcych linii komórkowych  

Details